Prześlij artykuł

Redakcja chętnie "zaopiekuje się" (i oczywiście opublikuje je na łamach www.Kanu.pl) wszelkimi nadesłanymi materiałami na temat kanu i tym co jest z pływaniem kanu związane. Szczególnie pożądane są opisy Waszych eskapad (nie zapomnijcie o zdjęciach), informacje o organizowanych przez Was imprezach i relacje z nich (tu również prosimy o zdjęcia) oraz wszelkie materiały mogące pomóc poprawić technikę manewrowania kanu.